Arbetsprocess – Google Ads SKAG

MetaGruppens analytiker studerar sökord, söktermer, enskilda ord samt long-tail. Går igenom sökvolym på det valda geografiska området, konkurrens samt priser och gör därefter en varsam avvägning i vilka sökord det slutligen blir i diverse kampanjer. Matchar sökorden mot matchningstyper skräddarsydda efter arbetet och er verksamhet.

Här kikar vi också på att redan från start lägga till negativa sökord som dyker upp i vår sökordsanalys som är irrelevanta för era tjänster samt er verksamhet. Detta för att förhindra “onödiga” kostnader, höga CPC-priser samt irrelevant trafik in till hemsidan.

MetaGruppens marknadsstrateger studerar varje verksamhets marknadsområde. Utifrån den metadata vi samlar in kan vi tillsammans med sökordsanalysen precisera målgrupper samt öka tillväxten för exponering likväl att annonsen kostnadseffektiviseras.

Efter att sökordsanalysen och konkurrensanalysen är utförda, delar vi in våra valda sökord i lämpliga kategorier och mål, diverse tjänster, varumärke osv. 

Här bestämmer vi också matchningstyperna.

Det fjärde steget i SKAG är att skriva annonscopyn, alltså själva annonstexterna. Vi skriver rubriker och beskrivningar där vi tar med USPar utifrån er tjänst och/eller verksamhet, varumärke/företagsnamn, erbjudanden samt diverse call to actions: (boka online, kontakta oss idag, läs mer och boka, varmt välkommen till vår butik osv).

Här adderar vi diverse annonstillägg som telefonnummer, address, fler tjänster, bilder (obs annonskontot måste ha varit aktivt i minst tre månader innan detta kan göras enligt Googles policy) samt adderar upp till fyra stycken rubriker och länkar som leder in till andra landningssidor på er webbsida.

Vi håller koll på era kampanjer och annonser för att följa upp prestandan och resultaten. Vi A/B-testar också den tidigare skrivna annonscopyn för att se vad som presterar bäst. Vi adderar också sökord och negativa sökord vid behov, tweakar annonscopy, adderar målgrupper segmenterat efter demografi och intressen. Här kan vi tillsammans komma överens om det är något särskilt som är viktigt för er att följa upp.